KP 2 | G 0 | 456 km/sec | Bt 4.259 nT | Bz 1.100 nT

Hvordan lese nordlysvarselet?

Nordlys er et fantastisk naturfenomen som oppstår når partikler fra solen treffer jordas atmosfære. Det kan være en uforglemmelig opplevelse å se det dansende lyset på himmelen, og derfor er det mange som ønsker å lese nordlysvarselet for å kunne planlegge turer og aktiviteter. I denne guiden vil jeg gi deg noen tips og verktøy for å kunne lese nordlysvarselet på en enkel og forståelig måte. Ved å forstå hva som påvirker nordlysaktiviteten, og hvordan du kan lese nordlysvarselet, vil du ha bedre sjanser for å oppleve dette magiske fenomenet.

Du finner en kort oppsummering på forsiden under nordlysvarselet og i bunnen av denne artikkelen.

Hva er KP-indeks?

KP-indeksen (Kp-index) er en måling av magnetisk aktivitet i jordens magnetosfære, som påvirkes av solvinden. Kp-indeksen måler endringene i jordens magnetfelt, og verdien kan variere fra 0 til 9, hvor 0 betyr at det er svært lite magnetisk aktivitet, og 9 betyr at det er en svært kraftig magnetisk storm.

Kp-indeksen beregnes fra data som samles inn av flere magnetometre over hele verden. Det er en standardisert måling som brukes av meteorologer og romforskere til å overvåke nordlysaktivitet og magnetiske stormer, og det er også nyttig for å forutsi fremtidig nordlysaktivitet.

Generelt sett er en Kp-verdi på 5 eller høyere ansett som moderat eller høy nordlysaktivitet og kan gi en god sjanse for å observere nordlys fra områder med lavt lysforurensning og klare himmelforhold. 

Når du vil finne ut hvilken Kp-indeks som kreves for at nordlyset skal være synlig fra der du er, må du først vite hvilken breddegrad du befinner deg på. Du kan søke på kommuner her for å raskt finne tilhørende KP. Hvis ikke du finner din kommune i listen kan du søke på en annen kommune i ditt område eller finne breddegraden din på Latlong.net. Når du vet breddegraden kan du se på oversikten under for å finne ut hvilken KP-indeks som er nødvendig for at nordlyset skal være synlig på disse breddegradene.

Breddegrad 66.5 og høyere = KP 0
Breddegrad 64.5 og høyere = KP 1
Breddegrad 62.3 og høyere = KP 2
Breddegrad 60.4 og høyere = KP 3
Breddegrad 58.3 og høyere = KP 4
Breddegrad 56.3 og høyere = KP 5
Breddegrad 54.2 og høyere = KP 6
Breddegrad 52.2 og høyere = KP 7
Breddegrad 50.1 og høyere = KP 8
Breddegrad 48.1 og høyere = KP 9

Illustrasjonen viser hvor i europa man kan se nordlys ut i fra KP verdi. Brukt i artikkelen Hvordan lese nordlysvarselet og tre dagers nordlysvarsel.

Det er viktig å merke seg at KP-indeks alene ikke er den eneste faktoren som bestemmer om det vil være synlig nordlys, da værforholdene og geografisk bredde også spiller en rolle. Les videre for enda flere tips til hvordan du kan lese nordlysvarselet.

Hva er Bz?

Bz står for interplanetarisk magnetfeltkomponent i z-retning, og det spiller en viktig rolle i å påvirke jordens magnetosfære og dermed nordlyset.

Bz gir en indikasjon på hvilken retning partiklene fra solen tar når de kommer inn i jordens atmosfære, og at en negativ Bz-verdi indikerer at de fleste partiklene vil treffe jorden i nordlige breddegrader, mens en positiv Bz-verdi vil indikere at partiklene vil treffe jorden i sørlige breddegrader.

En Bz-verdi på 0 betyr derimot ikke nødvendigvis at det er en jevn fordeling av partikler mellom nord og sør. En Bz-verdi på 0 indikerer at solvindens magnetfelt er parallelt med jordens magnetfelt, og dette kan føre til at solvinden kan trenge gjennom jordens magnetosfære og gi opphav til nordlysaktivitet både i nordlige og sørlige breddegrader, avhengig av andre faktorer som solvindens styrke og jordens magnetfelt.

Hva er solvind?

Solvind viser hastigheten til partiklene som kommer fra solen og at denne hastigheten måles i kilometer per sekund (km/s). En høy hastighet på solvinden kan føre til at flere partikler når jordens atmosfære og at sjansen for et sterkt og dansende nordlys øker. Dette skyldes at når solvinden har høy hastighet, kan den presse seg gjennom jordens magnetosfære og bringe partikler dypere inn i atmosfæren, som igjen kan føre til mer intens nordlysaktivitet.

En høy hastighet på solvinden kan også føre til at nordlyset kan vise andre farger enn bare grønt. Dette skyldes at høyhastighets partiklene kolliderer med molekyler og atomer i jordens atmosfære på en annen måte enn ved lavere hastigheter, noe som kan føre til at de slipper ut mer energi og produserer forskjellige farger.

Normalhastigheten på solvinden er vanligvis rundt 300 km/s, men det kan variere betydelig avhengig av aktiviteten på solen. Høyhastighets-solvind kan vanligvis variere mellom 500 og 800 km/s, men det er også kjent for solvind å ha enda høyere hastigheter under intense solutbrudd.

Hva er protontetthet?

Protontetthet viser mengden partikler som kommer fra solen, og denne verdien oppgis vanligvis i kubikkcentimeter (cm³). Verdier under 10 cm³ anses som lave, 20 cm³ som moderate, 40 cm³ som høye og over 60 cm³ som ekstremt høye. Høy protontetthet kan føre til sterkere nordlysaktivitet fordi flere partikler vil kollidere med atmosfæren og skape lys. Lav protontetthet, derimot, kan føre til at nordlyset oppleves svakere eller ikke synlig for det blotte øyet i det hele tatt.

Oppsummering

KP-index gir oss en indikasjon på hvor bredt nordlysovalen strekker seg og hvor langt sør nordlyset kan observeres. Jo høyere KP-verdi, desto større sjanser er det for å se nordlys.

Bz-verdien måler retningen på solvindens magnetfelt når den når jorden, og en negativ Bz-verdi kan føre til sterkere nordlysaktivitet. Høy solvindhastighet og høy protontetthet kan også øke sjansene for nordlys.

Kombinasjonen av disse faktorene kan gi en bedre indikasjon på hva slags nordlysaktivitet man kan forvente. Høy KP-verdi, negativ Bz-verdi og høy solvindhastighet og protontetthet kan gi sterkt og dansende nordlys, mens lave verdier på disse faktorene kan føre til mindre synlig eller svakt nordlys.

Da håper vi du er blitt klokere på hvordan du kan lese nordysvarselet. God fornøyelse 🙂


Copy link