KP 0 | G 0 | 344.5 km/sec | Bt 6.493 nT | Bz 1.359 nT

Slik leser du nordlysvarselet

Det å tyde et nordlysvarselet kan virke vanskelig men hvis du vet hva du ser etter er det ganske lett. På denne siden er målet å gjøre nordlysvarselet lett å forstå. Jeg anbefaler at du leser hele artikkelen for å få et helhetlig bilde av sammenhengen mellom de forskjellige verdiene du finner i nordlysvarselet. Send gjerne en tilbakemelding messenger om du har spørsmål så skal vi gjøre vårt beste for å svare deg.

For å lese og tyde nordlysvarselet best mulig trenger du å ha en forståelse av hva KP index, Bz, protontetthet og solvind er og hva som er sammenhengen mellom disse. Vi starter med hvordan nordlyset blir til.

Hvordan oppstår nordlyset?

Nordlyset oppstår når partikler fra solen treffer det magnetiske feltet rundt jorden i høy hastighet. De fleste av disse partiklene blir reflektert bort igjen av magnetfeltet men noen av de kommer seg igjennom og inn i atmosfæren. Disse blir da dratt mot magnetiske polene der de kolliderer med atomer og molekyler i atmosfæren og skaper lys. Lyset kan sees som en oval rundt polene og har derfor fått navnet nordlysovalen.

Slik leser du nordlysvarselet 1
Illustrasjon av nordlysovalen
Skjermklipp fra NOAA

Hva er KP index?

KP index er en skala som forteller oss noe om hvor bred nordlysovalen er og dermed hvor langt sør det vil være mulig å se nordlyset. Jo høyere verdien er desto lenger sør strekker nordlyset seg. Dersom du finner ut hvilken breddegrad du befinner deg på kan du sammenligne det med denne listen og ut i fra den finne ut hvilken KP det må være for at nordlyset skal rekke deg. Du kan se hvilken KP som gjelder for din kommune på denne siden.

Breddegrad 66.5 og høyere = KP 0
Breddegrad 64.5 og høyere = KP 1
Breddegrad 62.3 og høyere = KP 2
Breddegrad 60.4 og høyere = KP 3
Breddegrad 58.3 og høyere = KP 4
Breddegrad 56.3 og høyere = KP 5
Breddegrad 54.2 og høyere = KP 6
Breddegrad 52.2 og høyere = KP 7
Breddegrad 50.1 og høyere = KP 8
Breddegrad 48.1 og høyere = KP 9

Slik leser du nordlysvarselet 2
Illustrasjon av KP rekkevidden i Europa. Sammen med nordlysvarselet gir det et bilde på hvor langt sør nordlyset strekker seg.

Hva er Bz?

Bz forteller oss hvilken retningen partiklene fra solen tar når den er kommet inn i atmosfæren. Når vi ser etter nordlyset er det en negativ verdi vi vil ha. en positiv verdi betyr at de fleste partiklene treffer i sør og et negativt nummer betyr nord. Er Bz verdien 0 betyr det at det er jevn fordeling av partikler mellom nord og sør.

Hva er protontetthet

Protontetthet som viser mengden partikler som kommer fra solen. Protontetthet oppgis i kubikkcentimeter og forteller oss hvilken styrke vi kan forvente på nordlyset. Er protontettheten høy er det mange partikler som reagerer og skaper lys i atmosfæren noe som gjør nordlyset sterkt. Dersom protontettheten er lav er det få partikler som skaper lys og nordlyset kan oppleves som veldig svakt eller ikke synlig for det blotte øyet i det hele tatt. Skulle det være tilfelle kan det likevel være mulig å ta bilder av nordlyset da kameraet fanger opp mer lys enn det øynene våre kan.

Hva er Solvind?

Solvind viser hastigheten til partiklene som kommer fra solen og måles i kilometer per sekund. Høy hastighet gjør at flere av partiklene kommer inn i atmosfæren og dermed er sjansen for et sterkt og dansende nordlys større. Høy hastighet gjør også at partiklene kommer dypere inn i atmosfæren og kan skape andre farger enn bare grønn. Normalhastighet på solvinden er rundt 300km/sek og høy hastighet er 500-800 km/sek.

Oppsummering av hvordan du leser nordlysvarselet

Når du leser nordlysvarselet er det en kombinasjon av KP, Bz, protontetthet og solvind du må se på for å få den mest nøyaktige indikasjonen på nordlyset. Da gjenstår bare å ønske deg lykke til med nordlysjakten og vi håper å se deg som medlem i Facebook gruppen vår.

NORDLYSVARSEL


Copy link