KP 0 | G 0 | 433.4 km/sec | Bt 5.635 nT | Bz 1.661 nT

Nordlyset er et resultat av kollisjoner mellom partikler i jordens atmosfære og ladede partikler fra solens atmosfære. Når dette skjer kan vi se nydelige farger på himmelen. Nordlys kan vise seg i mange forskjellige farger men grønn er det mest vanlige. Nordlyset blir også kalt Aurora borealis.

KP-INDEKS (nåværende)G-SKALA (nåværende)
00

Lav til ingen aktivitet. Hvis du befinner deg innenfor breddegrad 66.5º N eller lenger nord har du fortsatt en mulighet til å se nordlyset dersom vær- og lysforholdene er optimale. Nordlyset kan være synlig så langt sør som Longeyarbyen (Svalbard), Cape Chelyuskin (Russland), Grise Fiord (Canada), Savissivik (Grønland), Kirkenes (Norge) og Wainwright (USA).

KP indeks er et system for å måle styrken på nordlyset. Skalaen går fra 0 til 9 der 9 er det sterkeste. Når du ser på nordlysvarsel ser du derfor etter høye KP verdier. Alt fra og med KP 5 er klassifisert som en geomagnetisk storm.

For å kunne forstå KP verdien og hvordan det påvirker der du er til trenger du å vite din magnetiske breddegrad. Når du kjenner til denne kan du bruke tabellen som en referanse for å finne ut om nordlyset er synlig eller ikke.

MAGNETISK BREDDEGRADKP
66.5KP-0
64.5KP-1
62.3KP-2
60.4KP-3
58.3KP-4
56.3KP-5
54.2KP-6
52.2KP-7
50.1KP-8
48.1KP-9

FINN DIN BREDDEGRAD

Det er viktig å nevne at en høy KP verdi ikke garanterer at nordlyset er synlig. Det er allikevel en veldig god pekepinn for når det er lurt å gå ut for å se etter nordlyset.

G-skala indikerer styrken på nordlys stormen. Den går fra 0 til 5. 0 er svakest og 5 indikerer en ekstrem geomagnetisk storm.

G0 = Kp 4 og lavere = Ingen
G1 = Kp 5 = Mindre
G2 = Kp 6 = Moderat
G3 = Kp 7 = Sterk
G4 = Kp 8 = Alvorlig
G5 = Kp 9 = Ekstrem

Besøk NOAA for mer informasjon om G-skalaen.

SOLVIND (nåværende)PROTONTETTHET (nåværende)
433.4 km/sek4.77 protoner/cm3

Solvind er en strøm av partikler som kommer fra solen. Normalhastigheten på denne vinden er omtrent 300km/sek. Når hastigheten når 500-800 km/s er sjansen stor for at en geomagnetisk storm vil oppstå.

Bt (nåværende)Bz (nåværende)
5.635 nT1.661 nT

Bt indikerer styrken på det interplanetære magnetfeltet (IMF). Bt er målt i nanotesla (nT).

Bz spiller den største rollen når man er ute og ser etter nordlyset. Når Bz er en negativ verdi betyr det at den vender sørover. Dette er bra for sjansene til å se nordlyset da det oppstår en “rift” slik at solvinden kan komme inn i magnetosfæren.

Nordlys video