Bilde av nordlyset. Av Jonatan Pie

Hva er Nordlys? Nordlys er et fascinerende lysfenomen som kan observeres i de polare områdene på jorden. Det blir også kalt Aurora borealis. Nordlyset er et resultat av samspillet mellom solens energirike partikler og jordens atmosfære.

Hvordan oppstår nordlys?

 1. Solvind: Solen frigjør kontinuerlig en strøm av ladde partikler kalt solvind. Denne vinden strømmer ut i rommet i alle retninger.
 2. Jordens magnetfelt: Jorden har et magnetfelt som fungerer som et beskyttende skjold mot solvinden. De fleste av solvindens partikler bøyes av magnetfeltet og ledes mot polene.
 3. Kollisjon: Når de ladde partiklene treffer atmosfæren, kolliderer de med atomer og molekyler av oksygen og nitrogen.
 4. Lys utslipp: Denne kollisjonen eksiterer atomene og molekylene, og når de faller tilbake til sitt grunntilstand, frigjør de energi i form av lys. Fargen på lyset avhenger av hvilke atomer og molekyler som er involvert:
  • Grønt: Den vanligste fargen i nordlys, produsert av oksygen atomer.
  • Rødt: Mindre vanlig, men kan være intenst, også produsert av oksygen atomer.
  • Blått: Produsert av nitrogen molekyler.
  • Gult: Sjelden, produsert av en kombinasjon av oksygen og nitrogen.

Hvor kan man se nordlys?

Nordlys er best synlig i de polare områdene, i en sone rundt den magnetiske Nordpolen (Nordlys ovalen). I Norge er de beste stedene å se nordlys i Nord-Norge, men det kan også observeres i Sør-Norge under optimale forhold.

Tips for å se nordlys:

 • Finn et sted med mørk himmel og lite lys forurensning.
 • Se mot nord på en klar vinterkveld.
 • Bruk en nordlysvarsel.com for å sjekke nordlys aktiviteten.
 • Kle deg varmt og vær tålmodig!

Nordlys er et magisk naturfenomen som kan gi en uforglemmelig opplevelse. Med litt planlegging og tålmodighet kan du være heldig å se dette fantastiske lysshowet på din neste tur til Norge.

Kilder: