KP 0 | G 0 | 367.1 km/sec | Bt 3.951 nT | Bz -1.270 nT

Skykart – Blir det klar himmel?

Når du er ute for å se etter nordlyset er det viktig med klar himmel. Ideelt sett bør det være skyfritt. Dette kartet hjelper deg med dette. Du kan finne ut hvordan skylaget er forventet å være i kartet. Det er mulig å navigere i kartet for å finne stedet som er aktuelt for deg.

Skykart

https://www.windy.com/

Photo by stein egil liland from Pexels skykart
Photo by Stein Egil Liland from Pexels

NORDLYSVARSEL


Copy link