Alt du trenger å vite for å forstå nordlysvarselet

Nordlys, et magisk naturfenomen der ladede partikler fra solen kolliderer med jordens atmosfære, er en uforglemmelig opplevelse for mange. For å planlegge din perfekte nordlysopplevelse, er det viktig å forstå nordlysvarselet. Denne guiden gir deg verktøyene og kunnskapen du trenger for å lese varselet på en enkel måte, øke sjansene for å se nordlyset og skape et uforglemmelig øyeblikk.

Den letteste måten å lese nordlysvarselet på

Først og fremst, husk at nordlys er vanskelig å forutsi med 100% nøyaktighet. Det er mange faktorer man kan se på i et nordlysvarsel, men disse to er de aller viktigste for folk flest:

 • KP-indeks: Viser hvor langt sør nordlyset kan sees. Jo høyere KP-verdi (fra 0 til 9), jo lenger sør kan nordlyset observeres.
 • Bz-verdi: Viser retningen på magnetfeltet i solvinden. En negativ Bz-verdi øker sjansene for nordlys i nordlige breddegrader.

Hva er KP-indeks?

KP-verdien gir oss informasjon om hvor langt sør nordlyset er synlig. Forestill deg en oval som er sentrert over Nordpolen, og denne ovalen representerer nordlyset. Jo høyere KP-verdien er, jo videre blir ovalen og desto lenger sør kan nordlyset observeres. Hvilken KP-verdi som er nødvendig for å se nordlyset fra der du er bestemmes ut i fra breddegrader. Vi har laget en tabell der du kan søke etter en kommune nær deg der du får opp hvilken KP-verdi som skal til. Du kan også finne breddegraden din hos latlong.net for så å sammenligne med denne tabellen.

BreddegradMinimum KP
66.5° og høyere0
64.5° og høyere1
62.3° og høyere2
60.4° og høyere3
58.3° og høyere4
56.3° og høyere5
54.2° og høyere6
52.2° og høyere7
50.1° og høyere8
48.1° og høyere9

Hva er Bz-verdi?

Bz verdien forteller oss retningen på det interplanetariske magnetfeltet og hvordan partiklene fra solen reagerer med vår atmosfære. I praksis kan vi bruke denne til å si noe om styrken på nordlyset. Hvis Bz har en negativ verdi påvirker det nordlyset positivt. Jo mer negativ denne er jo kraftigere blir nordlyset. Er den kraftig positiv så blir nordlyset svakere og det er ikke sikkert det blir mulig å se nordlys i det hele tatt.

 • Negativ Bz-verdi: Øker sjansene for nordlys.
 • Positiv Bz-verdi: Reduserer sjansene for nordlys.
 • Bz 0: Uforutsigbar, men nordlys mulig i både nord og sør.

Hva er optimale forhold for nordlys?

En høy KP-verdi i kombinasjon med negativ Bz-verdi er det vi ønsker å se i et nordlysvarsel. For å gjøre det lettere å forstå disse verdiene kombinert har vi oppsummert nordlysvarselet i tekstformat. Denne gir derfor en best mulig indikasjon på om det blir nordlys eller ikke.

Andre forhold som påvirker sannsynligheten for nordlys er:

 • Skyer kan blokkere for nordlyset. Nordlyset kan være synlig selv om det er svært tynt skydekke, men klar og skyfri himmel er helt klart det beste.
 • Lysforurensning er nordlysjegerens fiende. Skal du observere nordlyset bør du være på et sted med utsikt mot nord og minst mulig lysforurensing.
 • Lys fra månen kan påvirke synligheten av nordlyset negativt. Månen kan allikevel være med på å lyse opp landskapet og skape utrolig flotte bilder dersom nordlyset er kraftig nok og du får månelyset fra riktig retning.
 • Nordlyset er best synlig under høst- og vintermånedene da det er i disse årstidene nattehimmelen er mørkest.

Hvor lang tid tar det fra det er varslet nordlys til det viser seg?

Nordlysvarselet på forsiden er basert på målinger fra satellitter. Tiden det tar fra det blir målt til det treffer atmosfæren og skaper nordlys mellom 15-60 minutter avhengig av hastigheten på solvinden.

Hva er solvind?

Solvind viser hastigheten til partiklene som kommer fra solen og at denne hastigheten måles i kilometer per sekund (km/s). En høy hastighet på solvinden kan føre til at flere partikler når jordens atmosfære og at sjansen for et sterkt og dansende nordlys øker. Dette skyldes at når solvinden har høy hastighet, kan den presse seg gjennom jordens magnetosfære og bringe partikler dypere inn i atmosfæren, som igjen kan føre til mer intens nordlysaktivitet.

 • Solvind er en strøm av ladede partikler (elektroner, protoner og andre ioner) som strømmer ut fra solen.
 • Hastigheten på solvinden varierer mellom 300 km/s og 800 km/s, men kan nå høyere verdier under intense solutbrudd.
 • Høy hastighet på solvinden kan også føre til at nordlyset kan vise andre farger enn bare grønt. Dette skyldes at høyhastighets partiklene kolliderer med molekyler og atomer i jordens atmosfære på en annen måte enn ved lavere hastigheter, noe som kan føre til at de slipper ut mer energi og produserer forskjellige farger.

Hva er protontetthet?

Protontetthet viser mengden partikler som kommer fra solen, og denne verdien oppgis vanligvis i kubikkcentimeter (cm³). Verdier under 10 cm³ anses som lave, 20 cm³ som moderate, 40 cm³ som høye og over 60 cm³ som ekstremt høye. Høy protontetthet kan føre til sterkere nordlysaktivitet fordi flere partikler vil kollidere med atmosfæren og skape lys. Lav protontetthet, derimot, kan føre til at nordlyset oppleves svakere eller ikke synlig for det blotte øyet i det hele tatt.

Husk at nordlys er et naturfenomen, og det er alltid en viss grad av usikkerhet.

Forbered deg godt, vær tålmodig, og nyt det magiske øyeblikket!


Copy link