Observert KP det siste døgnet

Denne grafen viser de faktiske observasjonene av KP-indeksen i løpet av de siste 24 timene. KP-indeks, også kjent som planetarisk K-indeks, er et mål på geomagnetisk aktivitet. Den varierer fra 0 til 9, hvor høyere verdier indikerer økt sannsynlighet for nordlysaktivitet.

[solar_activity_graph]

Copy link