I takt med at kunstig intelligens (KI) fortsetter å utvikle seg, dukker det opp nye verktøy og metoder som utfordrer vår forståelse av kunst og fotografi. På Facebook har det de siste årene vært en økning i antall innlegg med KI-genererte bilder. I vår gruppe har ikke dette vært noen utfordring, men nylig publiserte Arnstein……