Hvordan oppstår nordlyset?

Nordlyset er et resultat av partikler som kastes ut fra solen og treffer jordens atmosfære. Når dette skjer oppstår det vakre blafrende lyset vi kaller nordlys. Nordlyset kan vise seg i alle farger på fargeskalaen, men den mest vanlige fargen er grønn. Videoen utgitt forskning.no  går mer i dybden på hvordan nordlyset blir til.

 

Hva er KP index og hva menes med det?

KP nummer kommer fra det tyske ordet «Planetarische Kennziffer» som betyr planetarisk nummer. På engelsk kalles det KP index og er i praksis en miks av terminologi som indikerer dine sjanser til å se nordlyset.

Det er en rett og slett en stigende numerisk funksjon som brukes til å beregne og angi sjansene for forhold som bidrar til synlig nordlys.

KP index er et skala som brukes for å vise styrken på den geomagnetiske stormen. Skalaen går fra 0 til 9 hvor 0 er veldig svak og 9 er en kraftig geomagnetisk storm med sterkt synlig nordlys.

Når du ser på nordlysvarsel siden ser du da etter en høy KP index. Jo høyere KP indexen er, jo større er sjansen for å se nordlyset avhengig av hvor du bor. Alt over KP 5 er klassifisert som en geomagnetisk storm.

 

Hva er sjansene for den kommende timen?

Grafikken under viser nordlysvarselet 1 time frem i tid. Grafikken er hentet fra Kjell Henriksen Observatory og genereres fra en programvare som heter SvaltrakII. Grafikken viser plassering og størrelsen på treffsonen av partikler fra solen i det det treffer atmosfæren. Det grønne feltet i bildet kalles nordlysovalen. Vi må være nær eller under denne ovalen for å kunne se nordlyset.