Slik leser du nordlysvarselet

KP, G, Bz, Solvind.. Hva betyr alt dette? Nordlysvarselet kan virke helt uforståelig ved første øyekast. Dette skal jeg forklare her slik at du vet nøyaktig hva du ser etter neste gang du besøker nordlysvarsel. Slik leser du nordlysvarselet.

 

Hva er KP index?

Hva er G skala?

Hva er Bz, Bx og By?

Hva er Solvind?

 

KP index

KP index er en skala som forteller om styrken på nordlyset. Denne informasjonen kan man bruke for å se hvor langt sør nordlyset er synlig. KP index er den verdien folk flest baserer seg på når de sjekker nordlysvarselet. Informasjon om hvor høy KP verdi som trengs for at du skal se nordlyset fra der du er finner du her. I kartet under kan du se omtrent hvor langt sør nordlyset strekker seg når den er på en gitt KP verdi.

En høy KP verdi i seg selv betyr ikke nødvendigvis at nordlyset vil være synlig for det blotte øyet. Retningen til linjene i det interplanetariske magnetfeltet (IMF) fra solen spiller også en stor rolle. Dette måles i Bz. Har Bz en negativ verdi er IMF linjene vendt sørover og sjansen for nordlys er større. Du kan lese mer om Bz her.

KP kart. Brukt i artikkelen SLIK LESER DU OG TOLKER NORDLYSVARSELET.

 

G skala

G skala indikerer styrken på nordlys stormen. Skalaen går fra 0 til 5 der 0 er svakest og 5 indikerer en ekstrem geomagnetisk storm. Den er knyttet til KP index og gir utslag fra KP 5 og høyere.

G0 = Kp 4 og lavere = Ingen
G1 = Kp 5 = Mindre aktivitet
G2 = Kp 6 = Moderat aktivitet
G3 = Kp 7 = Sterk aktivitet
G4 = Kp 8 = Alvorlig aktivitet
G5 = Kp 9 = Ekstrem aktivitet

Du kan besøke NOAA for lese mer om G-skalaen og hvilke effekter den kan ha på omgivelsene.

 

Bz, Bx og By

Hva er Bz? For å forklare det må du først vite at Det interplanetære magnetfeltet (IMF) er en komponent i det solmagnetiske feltet som brer seg ut i solsystemet. Dette magnetfeltet deles opp i 3 vektorer (Bx, By og Bz). Bt indikerer den totale styrken på det interplanetære magnetfeltet (IMF). Bx, By og Bz er målt i nanotesla (nT).

Bz spiller den største rollen når man er ute og ser etter nordlyset. Denne forteller oss om styrken i magnetfeltet vender sørover eller nordover. Hvis Bz viser en positiv verdi peker IMF linjene i samme retning som jordens magnetfelt linjer. Dette gjør at samspillet mellom linjene er minimal og det er da veldig liten sjanse for nordlys. Det kan sammenlignes med to magneter som frastøter hverandre.

Har Bz en negativ verdi betyr det at magnetfelt linjene vender sørover og dermed i motsatt retning i forhold til jordens magnetfelt linjer. Når dette skjer kan det oppstå en energioverføring som kalles en magnetisk tilkobling. Dette gjør at sjansene for å se nordlyset øker. Mer sørovervendt disse linjene er jo kraftigere vil nordlyset være.

Så når du ser på nordlysvarselet er det to ting du bør sammenligne. Den ene er KP index og den den andre er Bz. Når KP index er høy nok til at du kan se det der du er og Bz har en negativ verdi så er det veldig lurt å ta en tur ut og se om du kan se det vakre nordlyset.

 

Solvind

Solvind er en strøm av partikler som kommer fra solen. Når disse partiklene kolliderer med atmosfæren oppstår det nordlys. Normalhastigheten på denne vinden er omtrent 300km/sek. Når hastigheten når 500-800 km/s er sjansen stor for at en geomagnetisk storm vil oppstå.

 

GÅ  TIL FORSIDEN

 

GÅ TIL TOPPEN AV ARTIKKELEN “SLIK LESER DU NORDLYSVARSELET”